• Kontaktai
 • Privatumo politika ir Taisyklės
 • Privatumo politika ir Taisyklės

  PATVIRTINTA

  PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE WWW.PRAMOGAUKIT.LT PRIVATUMO POLITIKA IR TAISYKLĖS

  PRIVATUMO POLITIKA

  2018-05-22 Nr. PPP-20180522

   

  1 Ką reiškia ši Privatumo politika?

  Ši privatumo politika (toliau -  Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainių  www.pramogaukit.lt., www. tiketa.lt , www.teatrai.lt, lipdukai.tiketa.lt, dizainas.tiketa.lt, www.tiketa.lt/tiketaplius/ (toliau -  Interneto svetainė) lankytojai, mobiliosios programėlės TIKETA, kurią galima atsisiųsti iš „Apple App Store“ ir „Google Play“ (toliau - Programėlė) naudotojai, uždarosios akcinės bendrovės „TIKETA“ (toliau - TIKETA) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus TIKETA socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti TIKETA rinkodaros medžiagą, kandidatai dalyvaujantys TIKETA atrankose į darbo vietas, asmenys, dalyvaujantys TIKETA organizuojamose akcijose, filmavimuose (toliau – Klientai).
   
  Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, parsisiunčia Programėlę, įsigyja paslaugą, apsilanko TIKETA socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti TIKETA tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos į TIKETĄ, apsilanko renginiuose, kurių bilietus platina TIKETA, sutinka dalyvauti TIKETA akcijose, filmavimuose.
   
  Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis Programėle, naudotis bet kuria iš TIKETA teikiamų paslaugų, kreiptis dėl darbo vietos į TIKETĄ, atlikti aktyvius veiksmus TIKETA socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti TIKETA akcijose, filmavimuose.

  2 APIE TIKETA

  Uždaroji akcinė bendrovė „TIKETA“, juridinio asmens kodas 300037717, buveinė adresu Ozo g. 14, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas vartotojai@tiketa.lt; tel. Nr. +370 618 07 405. Asmens duomenų pareigūnas: Rusnė Juozapaitienė (kontaktai: +370 69834316, rusne@duomenuapsauga.eu).

  Kas yra asmens duomenys?

  Asmens duomenys yra bet kokia TIKETA apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

  Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, kurią apie Klientus TIKETA renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su TIKETA nurodytų tikslų.

  Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria TIKETA susipažįsta Klientui susisiekus su TIKETA socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus TIKETA socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

  3 KAIP TIKETA RENKA BEI NAUDOJA KLIENTŲ ASMENS DUOMENIS

  TIKETA yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai TIKETA renka asmens duomenis apie:

  ·                      Interneto svetainės lankytojus ;

  ·                      asmenis, kurie naudojasi TIKETA paslaugomis ar įsigyja TIKETA platinamų prekių/paslaugų;

  ·                      asmenis, kurie sutinka gauti TIKETA rinkodaros medžiagą ;

  ·                      su TIKETA susisiekusius asmenis;

  ·                      asmenis, kurie naudojasi Programėle;

  ·                      socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus , kurie bet kokiu būdu kreipiasi į TIKETA per TIKETA paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;

  ·                      asmenys, kurie dalyvauja renginiuose, kurių bilietus platina TIKETA;  

  ·                      kandidatus į darbo vietą;

   

  ·                      asmenis, kurie dalyvauja TIKETA akcijose, filmavimuose. 

  4 ASMENS DUOMENYS, TVARKOMI TEIKIANT PASLAUGA

  Duomenų tvarkymo tikslas

  Tvarkomi asmens duomenys

  Duomenų tvarkymo terminas

  Duomenų tvarkymo pagrindas

  Prekių ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas

  Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kortelės, pagal kurią gali būti suteikta nuolaida, rūšis ir numeris.

   

  10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai

  5 metai kita informacija

  Sutikimas

  Paslaugų teikimas, naudojantis Programėle

  Įrenginio profilio duomenys (įrenginio ID, skirtą „Notification push‘ams“)

  5 metai

  Sutikimas

  Vartotojų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija

  Elektroninio pašto adresas, gyvenamoji data, gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, telefono numeris.

  5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

  Sutarties vykdymas

  Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo telefonu kokybės užtikrinimas

  Telefono numeris
  telefoninio pokalbio įrašas, pokalbio data, trukmė, telefono numeris iš kurio ir į kurį buvo skambinta

  30 dienų

   

  Sutikimas

  5  TIESIOGINĖ RINKODARA

  Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 14 metų amžiaus atžvilgiu.

  Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie TIKETA siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.) siųsime pasiūlymus dėl TIKETA paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime TIKETA naujienas, paslaugų teikimo tvarką. Tinklalapio www.pramogaukit.lt registruotiems vartotojams bus siunčiamos tik šio tinklalapio naujienos.

  Tiesioginės rinkodaros tikslu TIKETA tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); gimimo datą, duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeimyninę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami pasirinktinai).

  Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo.

  Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl TIKETA tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes. Šiuo atveju Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po prekės ar paslaugos įsigijimo.

  Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el ektroniniu paštu vartotojai@tiketa.lt.

  Jūsų elektroninio pašto adresas bei telefono numeris yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklui „Instagram“, „Facebook“, ir kitoms „Facebook“ valdomoms platformoms, kad Jums būtų rodoma TIKETA reklama.

   

  Mūsų reklaminę informaciją galite gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Programėlėje, Viber ir kt.), taip pat, matyti mūsų reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias jūs patys susiejate su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.

  6  SUSISIEKITE SU MUMIS

  Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su TIKETA. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

  Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

  Atkreipkite dėmesį, kad gali būti naudojama elektroninių laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

  Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

  Jei su mumis susisiekiate telefonu, Jums sutikus, pokalbis bus įrašomas. Nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie Jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų, po to sunaikinama.

  Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

   

  Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

  7 INTERNETO SVETAINIŲ LANKYTOJAI

  Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje gali asmenys, kurie yra sulaukę 16 metų. Visa informacija, kurią TIKETA pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis.

  Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: vartotojai@tiketa.lt

  7.1.  SLAPUKAI

  Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

  Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

  Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau esančioje lentelėje:

  (a) Absoliučiai būtini slapukai.

  Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenųpagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o TIKETA užtikrinantapsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patektiį apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

  (b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

  Šie slapukai leidžia TIKETA atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda TIKETA pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

  (c) Funkciniai slapukai.

  Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia TIKETA pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
   

  Slapuko pavadinimas

  Duomenų tvarkymo tikslas

  Sukūrimo momentas

  Galiojimo laikas

  Naudojami duomenys

   

  PHPSESSID

  Vartotojo sesijos ID

  Įeinant į puslapį

  Iki to momento, kol uždaroma naršyklė arba 20 minučių nenaršant puslapio

  Atsitiktinai sugeneruotas skaičius

   

  ASP.NET_SessionId

  Vartotojo sesijos ID

  Įeinant į puslapį

  Iki to momento, kol uždaroma naršyklė arba 20 minučių nenaršant puslapio

  Atsitiktinai sugeneruotas skaičius

   

  tiketaPrivacyPolicy

  Leidžia identifikuoti ar vartotojas sutinka su privatumo politika ir renkamais slapukais

  Paspaudus sutinku su privatumo taisyklėmis

  365 dienos

  {0,1}

  TiketaLandingPage{xxx}

  xxx - skaičius

  Leidžia identifikuoti, ar varotojas matė startinį reklamo langą tiketoje, kad nerodytume pakartotinai.

  Uždarius landing puslapį

  1 diena

  {0,1}


   

          Slapukai  Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. 
  Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrovė nenaudoja šios rūšies slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Bendrovės partneriai gali naudoti šios rūšies slapukus, todėl Pirkėjas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrovės partnerį. 

   

  Įrankis

  Aprašymas

  Daugiau informacijos

  www.facebook.com

  Slapukas skirtas užtikrinti sklandų integruotų facebook paslaugų veikimą.

  https://www.facebook.com/policies/cookies/

  Delfi.lt

  Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje susijusį su delfi.lt reklamomis.

  Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.

  https://www.delfi.lt/apie/?wid=8153

  Google analytics

  Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.

  Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.

  https://policies.google.com/technologies/cookies

  Staticxx.facebook.com

  Slapukas skirtas užtikrinti sklandų integruotų facebook paslaugų veikimą.

  https://www.facebook.com/policies/cookies/

   

  7.2. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

  (a) Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, TIKETA trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics" pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Klientų veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją TIKETA galėtų pagerinti. TIKETA nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics". Ši informacija apie jūsų naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su mūsų svetainės optimizavimu. Visos šalys yra nurodytos 7.1.

   

  (b) Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube" vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube" kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube" privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.


  Kai kuri video informacija, į kurią nuoroda pateikta Interneto svetainėje, patalpinta naudojantis „Vimeo" paslaugomis. Paslaugų teikėjo „Vimeo" privatumo politika yra pateikiama adresu https://vimeo.com/privacy.

   

   

  8 SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS

  Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like" ir „Follow" naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.


  Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:


  (a) tinkle "Facebook", kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;


  (b) tinkle "Instagram", kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/155833707900388;


  (c) tinkle "Youtube", kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.


  (d) tinkle "LinkedIn, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

  9 DALYVAVIMAS RENGINIUOSE, KURIŲ BILIETUS PLATINA TIKETA

  Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie renginius, kurių bilietus platina TIKETA. Jūsų nuotraukos, padarytos renginių, kurių bilietus platina TIKETA, metu, Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos renginių organizatorių, arenų ir (ar) kitų renginiams skirtų vietų socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėse. TIKETA neatsako už renginių organizatorių, arenų ir (ar) kitų renginiams skirtų vietų atstovų veiksmus.

   

  Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau TIKETA neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.


  Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

   

  10 DALYVAVIMAS ATRANKOSE

  Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.


  Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

   

  11 DALYVAVIMAS TIKETA AKCIJOSE, FILMAVIMUOSE

  TIKETA organizuoja akcijas, filmavimus ir juose užfiksuotą video, garso, foto medžiagą naudoja pardavimų skatinimui įvairiuose visuomenės informavimo priemonėse (televizijoje, radijuje, socialinės žiniasklaidos priemonių tinkluose), internete ir kituose viešuose kanaluose. Jums sutikus, tokią medžiagą, užfiksuotą TIKETA akcijose, filmavimuose, Jūsų vardą bei pavardę, mes 5 metus naudosime TIKETA pardavimų skatinimo tikslais.  

  12 DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

  Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.


  Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
  • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
  • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
  • ketinant parduoti TIKETA veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus TIKETA veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.


  Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
  Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.


  Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu vartotojai@tiketa.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė".

  13 TREČIOSIOS ŠALIES MEDŽIAGA IR TREČIOSIOS ŠALIES SVETAINĖS

  Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.


  Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.


  Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis - trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl platesnės informacijos apie renginį, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

  14 JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  15 JŪSŲ TEISĖS

  Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: vartotojai@tiketa.lt.

  15.1. TEISĖ ATŠAUKTI SUTIKIMĄ

  Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: vartotojai@tiketa.lt. Tiketa nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

  15.2. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS

  Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: vartotojai@tiketa.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

  15.3. TEISĖ PRAŠYTI SUTEIKTI DAUGIAU INFORMACIJOS

  Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

  15.4. PAPILDOMOS TEISĖS

  Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.


  (a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.


  (b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:


  • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
  • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
  • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.


  (c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:


  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.


  (d) Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.


  (e) Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
  • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
  • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

  16 NUSISKUNDIMAI

  Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu vartotojai@tiketa.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.


  Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  17 ATSAKOMYBĖ

  Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį.


  Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

  18 PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAI

  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.


  Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data" nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.
  Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018-05-22.

   

  Taisyklės

  2019-02-01 Nr. PT-20190201

  1 BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.1.  Šių uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa" paslaugų teikimo taisyklių (toliau - „taisyklės") tikslas - reglamentuoti paslaugų teikimą uždarojoje akcinėje bendrovėje „Tiketa", juridinio asmens kodas 300037717, (toliau - „Bendrovė"), Bendrovės valdomuose prekybos taškuose bei Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.pramogaukit.lt (toliau tekste - „interneto svetainė"), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

  1.2.  Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų Kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių bei kuponų, platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje (toliau - „Platinimo paslaugos").

  1.3.  Bendrovės Platinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau - „asmenys"), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis Platinimo paslaugomis tiek Bendrovės prekybos taškuose, tiek Bendrovės interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Platinimo paslaugų teikimo vietoje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, numatančios asmenų pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises, juridiniams asmenims yra taikomos tik Bendrovės pasirinkimu ir nuožiūra, apie tai informuojant interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu viešai, taip pat tais atvejais, kai Bendrovė ir konkretus juridinis asmuo dėl to atskirai susitarė raštu.

  1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės Platinimo paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Platinimo paslaugas.

  1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Bendrovės Platinimo paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.

  1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.pramogaukit.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.

  2 PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  2.1. Kadangi Bendrovė parduoda prekes ar paslaugas ir t. t. (toliau -„Prekės/Paslaugos"), kurias parduoda arba teikia kiti asmenys, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų Prekių/Paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias Prekes/Paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių Prekių/Paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių Prekių/Paslaugų.

  2.2.  Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti Prekių/Paslaugų, įsigytų naudojantis Bendrovės teikiamomis Platinimo paslaugomis, teikimo sąlygų. Bendrovė taipogi nėra atsakinga už Prekių/Paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias Prekes/Paslaugas teikiantys asmenys. Tokios sąlygos yra privalomos Prekę/Paslaugą įsigijusiam asmeniui. Informacija apie Prekių/Paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję bilietus/kuponus/abonementus/kt.(toliau - Kuponai) svetainėje www.pramogaukit.lt, teikimo sąlygas pateikiama prekybos taškuose ir/arba interneto svetainėje www.pramogaukit.lt, arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši informacija nėra pateikiama minėtose vietose, šią informaciją galima gauti, kreipiantis į atitinkamų Prekių/Paslaugų teikėją.

  2.3. Asmenys, įsigyjantys Kuponus, kartu sutinka ir su visomis Kuponų naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims, įsigijusiems Kuponus. Asmenims, nesilaikantiems Kuponų naudojimo sąlygų, Bendrovė ir/ar Prekių/Paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas.

  2.4.  Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems asmenims, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. Už specifinius informacijos pateikimo būdus, pvz. informacijos teikimą telefonu, gali būti nustatyti mokesčiai arba skambučių tarifai. Informaciją apie mokesčius (tarifus), taikomus informacijos pateikimo būdams, asmenys gali rasti interneto svetainėje arba kreipdamiesi į Bendrovę.

  2.5.  Kuponai gali būti parduodami prekybos taškuose ir/arba interneto svetainėje www.pramogaukit.lt, arba kitais Bendrovės numatytais būdais. Bendrovė visiems asmenims užtikrina vienodas sąlygas įsigyti Kuponus.

  2.6.  Kuponai asmenims išduodami (sugeneruojami) tik sumokėjus pilną Kuponų kainą ir Kuponams taikomus papildomus mokesčius. Informacija apie kuponų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje www.pramogaukit.lt arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

  2.7. Siekdama patenkinti skirtingų asmenų skirtingus poreikius, Bendrovė turi teisę sudaryti galimybes asmenims atsiskaityti už Prekes/Paslaugas Bendrovės prekybos taškuose mokant grynaisiais, atsiskaitymo kortelėmis arba atsiskaityti už Prekes/Paslaugas Bendrovės interneto svetainėje www.pramogaukit.lt, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Informacija, ar galima atsiskaityti atsiskaitymo kortelėmis, ir kokių sistemų kortelėmis (pvz. „VISA"; „MASTERCARD") galima atsiskaityti už Prekes/Paslaugas, pateikiama Platinimo paslaugų teikimo metu Platinimo paslaugų teikimo vietoje ir gali skirtis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.

  2.8. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Prekių/Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad asmenys, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti Kuponus naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, užpildydami elektroninę registracijos formą. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims užsiregistruoti interneto svetainėje, jiems užpildant rašytinę registracijos formą. Apie tokią galimybę Bendrovė informuoja atskirai. Asmenys, užsiregistravę Bendrovės interneto svetainėje www.pramogaukit.lt, privalo laikytis Bendrovės nustatytų, internetinėje svetainėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant, Bendrovė turi teisę tokių asmenų registraciją panaikinti.

  2.9. Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją, arba taikyti kitas sankcijas, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.

  2.10. Bendrovė interneto svetainėje Kuponus įsigyjantiems asmenims gali nustatyti Kuponų užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas. Už Kuponų užsakymo limito viršijimą asmeniui gali būti taikoma atsakomybė, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.

  2.11. Platinimo paslaugos prekybos taškuose teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui.

  2.12. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Platinimo paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.

  2.13. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės Platinimo paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Platinimo paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

  2.14. Bendrovė neatsako už teikiant Platinimo paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Platinimo paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

  3 BENDROVĖS IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

  3.1. Bendrovės teisės ir pareigos:

  3.1.1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti Platinimo paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių reikalavimų besilaikantiems asmenims.

  3.1.2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

  3.1.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Platinimo paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.

  3.1.4. Bendrovė taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.

  3.2. Asmenų teisės ir pareigos:

  3.2.1. Asmenys privalo:

  3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas Platinimo paslaugas;

  3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

  3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti Bendrovės teisių ir teisėtų interesų;

  3.2.1.4. teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;

  3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas pareigas.

  3.2.2. Asmenys turi teisę:

  3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Platinimo paslaugomis;

  3.2.2.2. gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;

  3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis;

  3.2.2.4. reikalauti kompensacijos už Svetainėje įsigytų prekių ar paslaugų kokybės trūkumus tiesiogiai iš Prekes/Paslaugas teikiančių asmenų, kaip tai numato pasiūlymo sąlygos, šios Taisyklės bei tarp Bendrovės ir Prekes/Paslaugas teikiančių asmenų sudarytos tarpininkavimo sutartys.

  4 TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ

  4.1. Asmenims, pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.

  4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:

  4.2.1. atsisakyti suteikti Platinimo paslaugas;

  4.2.2. panaikinti asmens Kuponų užsakymą arba Kuponus;

  4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei kitą susijusią informaciją;

  4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;

  4.2.5. panaikinti asmens registraciją internetinėje svetainėje;

  4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.

  4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė dėl asmens veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

  5 KUPONŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

  5.1. Kuponų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos" nuostatos.

  5.2. Prekes/Paslaugas teikiantys asmenys, kurių teikiamų Prekių/Paslaugų gavimui Bendrovė platina Kuponus, draudžia Bendrovei keisti Kuponus ar grąžinti pinigus, kai nupirktas Kuponas pametamas, pavagiamas, pažeidžiamas ar sunaikinamas, kai asmuo dėl bet kokių priežasčių nebepageidauja naudotis Prekėmis/Paslaugomis, kurioms buvo įsigytas Kuponas, ir tai įvyko ne dėl šių taisyklių 5.4 punkte numatytų aplinkybių, taipogi kitais šias Prekes/Paslaugas teikiančių asmenų nustatytais atvejais. Bendrovė sugadintų, suplėšytų ar pažeistų Kuponų nekeičia. Esant pretenzijoms dėl šiame taisyklių punkte nurodytų aplinkybių asmenys turi kreiptis į Prekes/Paslaugas teikiančius asmenis, kurių teikiamų Prekių/Paslaugų gavimui Bendrovė platina Kuponus.

  5.3. Asmenys, prieš įsigydami Kuponus privalo įvertinti visas Prekės/Paslaugos vykdymo aplinkybes ir sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia Kuponų įsigijimo informacija. Dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad Kuponų pardavimas yra susijęs su iš Prekės/Paslaugos gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymų, papildomų paslaugų užsakymu ir pan., įsigyti Kuponai yra keičiami ir grąžinami tik išimtiniais atvejais.

  5.4. Jei Prekes/Paslaugas teikiantis asmuo atšaukė Prekių/Paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos Prekės/Paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs Prekių/Paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias Prekes/Paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose Kuponuose gali būti nurodomas atitinkamų Prekių/Paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo.

  5.5. Tuo atveju jei Prekes/Paslaugas teikiantis asmuo davė sutikimą dėl Kuponų grąžinimo ir/arba Bendrovė ir Prekes/Paslaugas teikiantis asmuo dėl to susitarė atskirai, pinigus už Kuponus gali grąžinti ir Bendrovė. Tokiu atveju Kuponus Bendrovei asmenys gali grąžinti tuose platinimo taškuose, kuriuose įsigijo Kuponus, arba tuose platinimo taškuose, kuriuose nurodo Bendrovė. Bet kokiu atveju, atšaukus paslaugų teikimą ir/ar pakeitus jų teikimo sąlygas, dėl nuostolių atlyginimo, įskaitant ir visų, įsigyjant Kuponą, sumokėtų papildomų mokesčių grąžinimo, tuo atveju, kai Bendrovė grąžindama pinigus už Kuponus, šių mokesčių negrąžina, asmenys turi kreiptis į atitinkamus Prekių/Paslaugų teikėjus.

  5.6. Bendrovės nuožiūra arba tuo atveju, kai Bendrovė ir atitinkamas Prekes/Paslaugas teikiantis asmuo susitaria, Bendrovės interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdų gali būti skelbiama kitokia pinigų už Kuponus grąžinimo tvarka.

  5.7. Elektroniniai Kuponai, įsigyti interneto svetainėje www.pramogaukit.lt, kurie, vadovaujantis šiomis taisyklėmis bei galiojančiais teisės aktais, gali būti grąžinami, grąžinami, asmeniui prisijungus prie interneto svetainės www.tiketa.lt, jam vadovaujantis šioje svetainėje pateikiamais nurodymais.

  5.8. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims grąžinti Kuponus skirtinguose platinimo taškuose. Dėl galimybės grąžinti Kuponus skirtinguose taškuose asmenys turi teirautis Bendrovės tiesiogiai.

  6 KUPONŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO IR GALIOJIMO ATNAUJINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

  6.1. Bendrovė nenustato ir nėra atsakinga už Kuponų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką, kadangi šią tvarką ir/ar sąlygas nustato asmenys teikiantis atitinkamas Prekes/Paslaugas, kuriomis teisę pasinaudoti suteikia Bendrovės platinami Kuponai. Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovė parduoda Kuponus Prekėms/Paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė taip pat nenustato tokių Prekių/Paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, vykimo laiko bei bet kokių kitų tokias Prekes/Paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių Prekių/Paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių Prekių/Paslaugų.

  6.2. Bendrovė interneto svetainėje ar kita Bendrovei priimtina forma, informuoja asmenis apie Kuponų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką kai tik turi galimybę po to, kai/jeigu atitinkamas Prekes/Paslaugas, kurioms buvo parduoti Bendrovės platinami Kuponai, teikiantys asmenys informuoja apie tai Bendrovę.

  6.3. Jei Prekes/Paslaugas teikiantis asmuo atšaukė Prekių/Paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos Prekės/Paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs Prekių/Paslaugų kriterijai ir dėl to yra stabdomas Kuponų galiojimas, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias Prekes/Paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose Kuponuose gali būti nurodomas atitinkamų Prekių/Paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo.

  6.4. Kuponų galiojimas gali būti sustabdytas, kitais šiose taisyklėse numatytais atvejais.

  7 TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

  7.1. Bendrovės interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys, naudodamiesi interneto svetaine, privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.

  7.2. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Bendrovės leidimo.

  7.3. „Pramogaukit" yra registruotas Bendrovės prekinis ženklas ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į jį. Asmenys neturi teisių naudoti Bendrovės prekinio ženklo.

  7.4. Asmenys neturi teisės Kuponų klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti Kuponus ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Asmenys, nesuderinę su Bendrove, neturi teisės pardavinėti Kuponų. Visos Kuponų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams.

  7.5. Asmenims yra taikomi kiti šiose taisyklėse, bei Bendrovės interneto svetainėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

  8 SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI

  8.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Prekes/Paslaugas (t.y. prieš pasinaudodami Bendrovės teikiamosmis Platinimo Paslaugomis ir įsigydami Kuponą) turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Prekių/Paslaugų teikimo sąlygomis, Kuponų ar Prekių/Paslaugų kaina, išsiaiškinti Kuponų, kurie suteikia teisę pasinaudoti Prekes/Paslaugas teikiančio asmens Prekėmis/Paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus Prekių/Paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.

  8.2. Užsisakydami Kuponus interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško Kuponų ir / ar teikia užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės langų, jie gali netekti savo Kuponų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti Kuponų užsakymo - įsigijimo procedūra. Asmenims, besinaudojantiems interneto svetaine draudžiama:

  8.2.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;

  8.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą Kuponų užsakymams apdoroti ar talpinti Bendrovės interneto svetainėje;

  8.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui;

  8.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;

  8.2.5. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti" interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.

  8.3. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad asmenims naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.

  8.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Prekes/Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

  9 SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA OBJEKTYVŪS KRITERIJAI

  9.1. Kuponus įsigyti ir naudotis Bendrovės Platinimo paslaugomis gali visi asmenys, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.

  9.2. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė platina Kuponus, suteikiančius teisę į kitų asmenų teikiamas Prekes/Paslaugas, tokių Prekių/Paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Bendrovei pateikia tokie Prekes/Paslaugas teikiantys asmenys. Dėl šios priežasties Prekių/Paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis. Bendrovė nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių Prekių/Paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami Kuponai, teikimo sąlygų. Informaciją apie Prekių/Paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję Kuponus, teikimo sąlygas pateikiama platinimo taškuose, internetinėje svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

  9.3. Platinimo paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali skirtis ir dėl kitų aplinkybių (pvz. Kuponų parduodamų skirtingoms asmenų grupėms (pensininkams, studentams ir pan.) kaina, Kuponų kaina priklausoma nuo perkamų Kuponų kiekio ar išankstinio įsigijimo, taip pat nuo šių priežasčių priklausantys papildomi mokesčiai ar jų dydis ir pan.), tačiau Bendrovė, taikydama skirtingas Platinimo paslaugų teikimo sąlygas, privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

  9.4. Skirtingos Platinimo paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.

  10 PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)

  10.1. Visi papildomi mokesčiai, kurie tenka vienam Kuponui, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės prekybos taškuose, interneto svetainėje, kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

  10.2. Bendrovė taipogi turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už registraciją Bendrovės interneto tinklapyje. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojantis interneto svetainėje arba tam tikrais atvejais asmuo informuojamas apie jo dydį betarpiškai (pvz., pildant registracijos rašytinę formą) ar pranešant kita Bendrovei priimtina forma.

  10.3. Bendrovė taipogi turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

  10.4. Jeigu bilietams yra taikomos tam tikros nuolaidos, jos taikomos tik paties bilieto kainai, neįskaitant papildomų mokesčių. Papildomiems bilieto mokesčiams nuolaidos nėra taikomos, išskyrus administravimo mokestį, kuriam nuolaida gali būti suteikiama.

   

  11 NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGAS

  11.1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Platinimo paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie Platinimo paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių Platinimo paslaugų ar nemokamai nurodoma prekybos taškuose, interneto svetainėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma.

  11.2. Asmenys Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

  12 KITOS SVARBIOS SĄLYGOS

  12.1. Bendrovė neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Platinimo paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos ir atitinkamų Platinimo paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati Bendrovė aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Platinimo paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina) apimtimi.

  12.2. Bendrovė neatsako už interneto svetainėje ar prekybos taškuose pateikiamos informacijos išsamumą ir pilnumą. Bendrovė paprastai interneto svetainėje ir prekybos taškuose pateikia Prekes/Paslaugas teikiančių asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į Bendrovę, tačiau pastaroji platesnę informaciją, jei ji Bendrovei asmens kreipimosi metu nėra žinoma, pateiks tik susisiekusi su Prekes/Paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips besikreipusius asmenis tiesiogiai bendrauti su Prekes/Paslaugas teikiančiais asmenimis.

  12.3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.

  13 KLAIDŲ TAISYMAS

  13.1. Pirkėjas, pastebėjęs Bendrovės pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei el. paštu info@tiketa.lt arba telefonu +370 5 219 5634 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą Jums bus suteikta Jūsų nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

  14 TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

  14.1. Remiantis galiojančiais teisės aktais, pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui ar paslaugos teikėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas) ar sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos). Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotės apsaugas, bei laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo, taip pat sutarčių, kurios sudarytos dėl maisto produktų ar kitų kasdieniam vartojimui skirtų daiktų nuolatinio tiekimo į pirkėjo namus, jo gyvenamąją ar darbo vietą bei dėl apgyvendinimo, transporto, maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, kai paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti šias paslaugas tam tikru laiku arba per tam tikrą laikotarpį, taip pat kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Daiktų pirkimo - pardavimo atveju pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.